Pozadí hlavička

Aktualizovali jsme Registr Dia…...

Aktualizovali jsme Registr Dialyzovaných pacientů

16.12.2015


Registr dialyzovaných pacientů (RDP) je aktivitou České nefrologické společnosti, o.s., (ČNS), která je výhradním vlastníkem získaných dat. RDP slouží od r.2006 k nově koncipovanému shromažďování dat o pacientech v pravidelném dialyzačním léčení. Základem je prospektivní anonymizované (z hlediska identifikace pacienta i pracoviště) sledování každého jednotlivého pacienta s kvartálním hlášením periodických dat. Cílem RDP je získání základních i některých vybraných dat týkajících epidemiologie a léčby selhání ledvin a přispět tak k zajištění kvality dialyzačního léčení a k dalšímu rozvoji této léčebné metody.

Portál dostal novou grafickou podobu a dynamické grafy s využitím knihovny d3.js, díky čemuž je možná podrobná analýza jednotlivých oblastí.

Obrázek novinky
Zpět
Top